Lĩnh vực hoạt động

1. Tư vấn thiết kế hệ thống cơ điện

     - Hệ thống điều hòa thông gió

     - Hệ thống cấp thoát nước

     - Hệ thống phòng cháy chữa cháy

     - Hệ thống điện, điện nhẹ, điện thông minh

2. Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện

     - Hệ thống điều hòa, thông gió

     - Hệ thống cấp thoát nước

     - Hệ thống  phòng cháy chữa cháy

     - Hệ thống điện, điện nhẹ, điện thông minh

3. Bảo trì các hệ thống M&E công trình dân dụng, công nghiệp

4. Sản xuất và kinh doanh vật liệu, phụ kiện ống gió

     - Sản xuất, kinh doanh ống gió

     - Sản xuất phụ kiện, cửa gió, thang máng cáp