Cửa gió nan T (slot)

Mô tả sản phẩm
Giá: Liên hệ

MIỆNG GIÓ KHE HẸP
- Được sử dụng làm cửa gió cấp hoặc cửa gió hồi
- Các cánh có thể điều chỉnh lưu lượng gió theo chiều hướng
- Thường được gắn trên trần theo dọc hành lang các hội trường
Các showroom lớn đòi hỏi tính kĩ thuật và mỹ thuật cao
- Sẽ là 2 hay nhiều đoạn ghép khi kích thước lớn hơn 1200mm